Search this blog

Wednesday, October 26, 2011

Pohon salinan Kertas Penghakiman.

(email ini di hantar kepada Deputy CEO & Timbalan Pengurus Kanan - Bahagian Akaun)


ASM :Dengan hormatnya surat saya merujuk kepada kenyataan pihak puan (dalam email), seperti berikut:


1. Kertas Penghakiman Bersih hanya dimeterai di mahkamah pada 6 September 2011, walau pun penghakiman dibuat pada 24 Oktober 2010.


Mengikut penguam yang menasihati kami, anak saya berhak mendapat secara percuma satu salinan perkara 1 di atas.


Dengan demikian saya memohon agar pihak tuan sampaikan kepada salinan tersebut saya sebelum kita teruskan perbincangan seterusnya berkenaan hal ini. 


Saya amat berhadap pihak tuan & puan bersikap adil dalam hal ini dan semoga Allah swt membuka ruang kepada insan lain bersikap adil kepada pihak tuan & puan kelak.

sekian,
wassalam.

No comments:

Post a Comment