Search this blog

Friday, June 3, 2011

Keputusan PTPTN

Keputusan Permohonan Rayuan Pelepasan Hutang
cid:image002.jpg@01CADA4A.18282680
Puan,
Mesyuarat Jawatankuasa Kutipan Balik Pembiayaan Pendidikan Bil.2/2011 bertarikh 20 Mei 2011 telah bersetuju untuk mengurangkan kenaan faedah oleh mahkamah sebanyak 8% kepada 4% setahun sahaja. Oleh yang demikian, bersama-bersama ini dikemukakan baki pinjaman pendidikan untuk dijelaskan bagi tujuan penyelesaian penuh:
  
Perkara
Jumlah (RM)
Amaun Sebutan di Mahkamah
7,260.00
Tambah: Kos 3% (08/2007 - 10/2010)
707.85
                   Kos 8% (11/2010 – 05/2011)
242.00
                   Kos Peguam
60.00
                   Kos Insurans
-
                   Kos Saman
612.00
Jumlah
8,881.85
Tolak: Pembayaran
(8,160.30)
           Diskaun 4%
(121.00)
Baki Keseluruhan
600.55
  
2.            Untuk makluman puan, pengiraan baki pinjaman pendidikan yang baru ini dikira sehingga 31 March 2011. Oleh yang demikian, tuan/puan dinasihatkan untuk membuat pembayaran balik pinjaman pendidikan sebanyak RM600.55 sebelum 30 Jun 2011. Kegagalan puan untuk menjelaskan baki pinjaman berkenaan akan mengakibatkan kiraan kenaan faedah dikekalkan sebanyak 8% mulai November 2011 sehingga tarikh penyelesaian penuh. Sebarang pembayaran balik pinjaman pendidikan adalah TANPA PREJUDIS dan Perbadanan pada setiap masa adalah berhak untuk mengambil apa-apa tindakan lain yang difikirkan suai manfaat.

No comments:

Post a Comment